Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Η CREDIBLE SERVICES Α.Ε. δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με την εκτίμηση – αποτίμηση ακινήτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Έχοντας σαν μεγάλο πλεονέκτημα την ένταξή της στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Μητρώου 49), προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες σε Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και πλήθος ιδιωτών.

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση από Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική Αγοραία Αξία των παγίων στοιχείων τους, για λόγους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – εισφοράς σε είδος (Ν.2190/20), μετατροπής εταιρικής μορφής (Ν.1297/72 & 2166/93), εξασφάλισης έναντι τραπεζικού δανεισμού, διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, απορροφήσεων & εξαγορών, νομικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, εισαγωγής στο ΧΑΑ, πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων έτσι ώστε το καταβαλλόμενο ενοίκιο να είναι εύλογο και στο επίπεδο της αγοράς.

Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards – IVS).

Η μεγάλη μας εμπειρία καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας εξασφαλίζει στους πελάτες μας σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα βασιζόμενοι σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς και υπολογίζουμε την αγοραία αξία του ακινήτου χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διεθνών κανονισμών. Διαθέτουμε επίσης εμπειρία σε εκτιμήσεις ακινήτων επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Το μεγάλο σε πλήθος αρχείο μας, μας επιτρέπει να έχουμε άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Η ομάδα εκτιμήσεων της CREDIBLE SERVICES Α.Ε. συνδυάζει καινοτομικά πολύτιμη εμπειρία και βαθιά γνώση της Ελληνικής αγοράς ακινήτων και προσφέρει αξιόπιστες μελέτες εκτίμησης για διάφορους τύπους ακινήτων όπως:

Χαρτοφυλάκια ακινήτων

Επενδυτικά ακίνητα

Καταστήματα

Ξενοδοχεία

Εμπορικά κέντρα

Big box outlets

Βιομηχανικοί χώροι

Μεγάλες εκτάσεις & οικόπεδα

Γραφεία

Κατοικίες

Αποθήκες

Δημόσια κτίρια

Διατηρητέα ακίνητα

Ειδικά ακίνητα

Δικαιώματα επί ακινήτων

Ακίνητα logistic

Περιλαμβάνει την σύνταξη υπολογιστικού φύλλου Εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του πελάτη της Τράπεζας από συνεργαζόμενους Πιστοποιημένους Εκτιμητές χρησιμοποιώντας τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα Εκτίμησης:

Συγκριτικών στοιχείων

Προσόδου - Κέρδους

Υπολειμματικής αξίας

Αντιπαροχής

Κόστους αντικατάστασης

DCF

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Περιλαμβάνει των έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας του πελάτη της Τράπεζας σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά γραφεία της χώρας από συνεργαζόμενους Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές με σύνταξη σχετικής βεβαίωσης. Ο έλεγχος τίτλων που διενεργείται αφορά τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, που είναι ο ανώτατος χρόνος παραγραφής των οποιωνδήποτε αξιώσεων και ο απαιτούμενος χρόνος για κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιλαμβάνει τον εντοπισμό και επιτόπια αυτοψία στην ακίνητη περιουσία του πελάτη της Τράπεζας από συνεργαζόμενους Εκτιμητές - Πολιτικούς Μηχανικούς, έντυπη αναφορά της πραγματικής κατάστασης με λήψη φωτογραφιών και έλεγχο στα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία ή υπηρεσίες του Δήμου με προσκόμιση των σχετικών εγγράφων και σχεδίων (Άδεια οικοδομής, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις ορόφων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτλ).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Περιλαμβάνει την σύνταξη υπολογιστικού φύλλου Αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του πελάτη της Τράπεζας από συνεργαζόμενους Συμβολαιογράφους, με αναλυτική ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του τρόπου υπολογισμού.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (Π.Δ. 59/2016)

Η μεγάλη μας εκτιμητική εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να εκπονούμε εκτιμήσεις για διαδικασίες πλειστηριασμού (Π.Δ. 59/2016) σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ν. 4495/ΦΕΚ Α’167/03-11-2017

Η Εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες μας την δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με βάση τον Νόμο 4495/2017 πάντοτε με υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση και τιμές προσαρμοσμένες στην σημερινή οικονομική και κοινωνική «νέα τάξη» πραγμάτων. Επιπρόσθετα χορηγούμε βεβαιώσεις πολεοδομικής νομιμότητας βάσει του Ν. 4495/2017 απαραίτητο πλέον στοιχείο για οποιαδήποτε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Εκπονούμε πραγματογνωμοσύνες σε ακίνητα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από διάφορα φυσικά αίτια (πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές κλπ). Επίσης συμπεριλαμβανόμαστε στον κατάλογο πραγματογνωμόνων όλων των πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων της Αττικής. Επίσης από το 2008 είμαστε μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Πραγματογνωμοσυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το οποίο εκπονούμε και πραγματογνωμοσύνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Προτού υλοποιηθεί οποιοδήποτε επιχειρηματικό Project σε σχέση με εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, η μεγάλη μας εμπειρία στην κτηματαγορά, με την εκπόνηση σχετικών μελετών, θα σας βοηθήσει να οδηγηθείτε εκ του ασφαλούς στον πλέον πρόσφορο τρόπο επιτυχίας του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχουμε την δυνατότητα με μια απλή επίσκεψη στην Εταιρεία μας να σας παρέχουμε συμβουλές πάνω σε τεχνικά θέματα ή ακόμα και τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας με την βοήθεια της μεγάλης βάσης δεδομένων που διαθέτουμε για όλη την Ελλάδα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σε συνεργασία με Ενεργειακό Επιθεωρητή παρέχουμε δυνατότητα στους πελάτες μας να αποκτήσουν άμεσα Ενεργειακό Πιστοποιητικό για το ακίνητό τους.

tuvLogo-e1494054872406
Η Εταιρεία μας έχοντας ως σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει στο πεδίο εφαρμογής «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

Μας εμπιστεύονται

Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ